Vad är YH

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en utbildningsform som startade hösten 2009. Utbildningarna kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats.

Vilka YH-utbildningar som får starta bestämmer Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Skolorna gör sina ansökningar till MYH som sedan beviljar de utbildningar som är inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft.

Praktik under YH-utbildningen (LIA)

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Här kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete.

En tredjedel av utbildningstiden är LIA. Under LIA-perioderna får du en inblick i det vardagliga arbetet och får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Genom lärande i arbete får du en arbetslivserfarenhet och ett viktigt kontaktnät inom arbetslivet för din framtida karriär. Det är inte ovanligt att företagen anställer de studerande som de haft under en LIA-period.

Innehållet i utbildningarna har utformats tillsammans med branschen vilket gör att de studerande blir attraktiva på arbetsmarknaden. Utbildningarna är upplagda med ett innehåll som syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Detta skiljer YH-utbildningar från de traditionella högskoleutbildningar som sällan eller aldrig har praktik och som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder. Mer om LIA.

Hur lång är en YH-utbildning?

YH-utbildningar är från ett till två år beroende på vilken du väljer att söka. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Vad kostar en YH-utbildning?

Samtliga är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Vad ger YH-utbildning för examen?

För att få en yrkeshögskoleexamen krävs det att du slutför utbildningen med godkänt resultat. 

Hur ansöker du till våra YH-utbildningar?

Du skapar ett konto på yh-antagning.se. Länken till yh-antagning hittar du under respektive utbildning här på hemsidan. På yh-antagning.se gör du din ansökan och laddar upp dina ansökningshandlingar. Det kan vara betyg, arbetsintyg mm som styrker din kompetens. Vilka tider ansökan är öppen hittar du här.

En film om Yh från Myh

Röster från företagen om Yh